نمونه سوال درس اصول مهندسی زلزله فریدونی

نمونه سوال درس اصول مهندسی زلزله فریدونی

7,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


zelzeleh_1496801698_35_122_1640.zip0.29 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
تست
انتقال به صفحه پرداخت